Методи

Лабораторията провежда полевите си тестове за разграждането и смилаемостта в стандартен и експериментален обор с крави с експериментални фистули на стомаха.

Кравите позволяват изследване и изучаване на влиянието на фуражните съставки върху млеконадоя и състава на млякото и върху остатъчния, разпадащия се и метаболизирания протеин, както и изследване на състава на смесите.

Лабораторията си сътрудничи с фуражни фабрики и дружества за провеждането на различни изследвания в областта на хранителния режим и опазването на околната среда, и прави публикации както самостоятелно, така и съвместно с професионални фуражопроизводители и медицински институции.

Нашите партньори в изследванията са фуражопроизводители, обори, преподаватели, ветеринари, академични институции и различни дружества по цял свят.

Основни събития:

  • 2009-2010 – Лабораторията предлага активни решения на международно ниво за лабораторни анализи за внос и износ и продукти за фуражната и млекопреработвателната промишленост.
  • 2008 – Лабораторията успешно провежда анализи на азот, фосфор, калий (NPK) за зърнопроизводителите и изследване на почвата.
  • 2005 – Лабораторията започва съвместна работа с млекопроизводители в Европа и с лаборатории в САЩ.
  • 2004 – Лабораторията успешно започва да предлага анализи на азот, фосфор, калий (NPK) в стъблата на растенията за производителите на памук.
  • 2002 – Лабораторията започва да предлага анализи за нитрати като превантивна мярка, като намали времето за получаване на резултата до 48 часа от получаването на пробата.

Лабораторията работи съвместно с „Bactochem„, която е сертифицирана рефрентна лаборатория за токсини и бактериологични изследвания и за калибриране на уреди. Това сътрудничество помага на лабораторията да отговори на различните нужди на потребителите и да предлага все по-добро качество в интерес на широкия ни спектър от клиенти.