מודעות

אורוגוואי, 2015

מודעה: ספחן-70™: תוסף מזון לבעלי חיים - סופח רעלנים על בסיס פחם פעיל.
מודעה: ספחן-70™: תוסף מזון לבעלי חיים - סופח רעלנים על בסיס פחם פעיל.

ישראל – משק הבקר והחלב, 2015

צ'ילה – Suplementa, Mundo Agro, 2011

מודעה: שיפורית™ - תוסף מזון משפר עיכול לבעלי חיים מעלי גירה.
ספחן-70™: תוסף מזון לבעלי חיים - סופח רעלנים על בסיס פחם פעיל.
מודעה: שיפורית™ - תוסף מזון משפר עיכול לבעלי חיים מעלי גירה.
ספחן-70™: תוסף מזון לבעלי חיים - סופח רעלנים על בסיס פחם פעיל.
שיפורית™ - תוסף מזון משפר עיכול לבעלי חיים מעלי גירה.
מודעה: ספחן-70™: תוסף מזון לבעלי חיים - סופח רעלנים על בסיס פחם פעיל.