מטרות

מטרות המעבדה

  1. לספק בדיקות מעבדה מקיפות ואיכותיות ככל הניתן, שתשולבנה במגמה הנוכחית במרכזי מזון וענפי הרפת, והיא לשפר את טיב מוצרי המזון הגולמיים הנרכשים על ידם, במטרה להביא לשיפור ביצועי מעלי הגרה בייחוד בייצור חלב איכותי והקטנת הפרשת מזהמים לסביבה.
  2. לספק בדיקות מעבדה בתחום איכות הסביבה.
  3. להקפיד על שירות זמין, מקצועי ובמחירים סבירים ללקוחות כנוהל תפקוד תקין של המעבדה.
  4. לפתח מאגר ידע לאורך השנים, שיהווה סטנדרט ובסיס להשוואה כשירות ללקוחות.
  5. לשמש כלי מחקרי ויישומי בתהליך פיתוח מוצרים בתחום ההזנה ללקוחות שונים, תוך קשירת יחסים עם גופים ממשלתיים, אוניברסיטאות ומכוני מחקר.