דיגום וטיפול בבדיקות ירק

הנחיות לדיגום וטיפול בבדיקות ירק

 1. דיגום ירק מומלץ להילקח מכל משאית או בכל שעה.
 2. הוצאת דוגמא מייצגת:
  א. הדיגום יעשה מ-7 מקומות לפחות סביב הערימה שהמשאית שופכת.
  ב. החומר יוכנס לדלי של 10 ליטר ויעורבב.
  ג. מתוך מדגם זה תילקח הדוגמא.
 3. הכמות הנדרשת לבדיקה היא כ- 200 גרם.
 4. את הירק יש להכניס לשקית ניילון אטומה למים ואת השקית המוכנה יש לשמור בצידנית עם קרחומים או להכניס להקפאה. אפשרית גם הכנסת דגימת הירק לשקית נייר ואת שקית הנייר לשקית ניילון אטומה למים. שתי השיטות קבילות.
 5. אם יש אפשרות מומלץ לשקול את הדוגמא מיד לאחר שהיא נלקחת ולערוך רישום של המשקלים שישלח עם הדוגמאות.
 6. על הדוגמא יש לרשום את שם הלקוח, התאריך (אפשר לציין גם שעה) ומומלץ לערוך רישום של מספר רץ על הדוגמאות על מנת שיהיה מעקב אחר הבדיקות.
 7. כאמור יש להכניס את הדוגמא מיד לאחר הדגימה להקפאה אחרת היא מאבדת נוזלים לסביבה.
 8. ההובלה למעבדה צריכה גם כן להיעשות בקירור.