א.ח. סמולר יעוץ ומחקר חקלאי בע"מ

שיטות הבדיקה

לשם ביצוע ניסויי שדה ובדיקות פריקות ונעכלות משתמשת המעבדה הן ברפת רגילה והן ברפת ניסויית בעלת פרות עם פיסטולה בכרס. הפרות מאפשרות מחקר ולימוד של השפעות רכיבי המנה על תנובת והרכב החלב, חלבון שרידי, פריק ומטבולי ומחקרים בהרכבי בלילים. המעבדה שותפה למחקרים שונים בענף הרפת ואיכות הסביבה בשת"פ עם מפעלי מזון ומפרסמת בעצמה ובשיתוף עם גורמים מקצועיים בתחומי הזנת ובריאות בעלי החיים. בביצוע המחקרים משתפת המעבדה פעולה עם מרכזי מזון, רפתות, מדריכים, רופאים וטרינרים, גופים אוניברסיטאיים וחברות שונות בארץ ובעולם.

ציוני דרך:

  • בשנת 2002 התחילה המעבדה לספק בדיקות ניטראטים כפעולה מונעת כאשר זמן מתן התשובות ללקוחות הוקטן ל 48 שעות מקבלת הדוגמה.
  • בשנת 2004 התחילה המעבדה לספק בהצלחה בדיקות NPK לפטוטרות עבור יצרני הכותנה בדרום המאוגדים באגודת "מגדלי דרום יהודה".
  • בשנת 2005 יצרה קשר עם יצרני חלב באירופה ומעבדות בארה"ב.
  • בשנת 2015 חתמה החברה הסכם לשיתוף פעולה עם חברת Micron Bio-Systems ומספקת מאז שירות אנליטי לזיהוי מיקוטוקסינים בעזרת מכשור LC-MS/MS.
  • החל משנת 2016 מפתחת החברה את הקונספט של חקלאות מדייקת בזמן אמת בשיתוף פעולה ומחקר משותף עם חברת dinamica generale, לשיפור בקרת-איכות המזון באמצעות טכנולוגיות חישה מתקדמות.

 

המעבדה נעזרת במעבדת "בקטוכם" שהיא מעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות כמעבדה רפרנטית ובבדיקות שאין ביכולהת לבצע כעת כגון בקטריולוגיה ואבחון רעלנים או שדרושות לשם כיול מכשירים. השתפ"ים עוזרים למעבדה למלא את צרכי לקוחותיה מהתחומים השונים ולהוביל גישה איכותית שיווקית מתקדמת לטובת הלקוחות הרבים והמגוונים.

EH Smoler