Цели

  1. Да предложим най-пълните и висококачествени лабораторни анализи, да следваме актуалните тенденции във фуражопроизводството, да подобрим качеството на закупените суровини, за да получим по-добри резултати за преживните животни, и в частност да подобрим качеството на млечната продукция и да намалим вредните емисии в околната среда.
  2. Да предложим лабораторни анализи за опазване на околната среда.
  3. Да оказваме прецизни и достъпни професионални услуги на разумни цени.
  4. Да разработим база знания и с времето да установим стандартите и основните принципи в обслужването на клиентите.
  5. Да бъдем изследователски и приложен център за разработването на продукти за различни клиенти в областта на фуражопроизводството, като работим съвместно с правителствени агенции, университети и изследователски институти.