Консултация

 

Използвайки богатия си опит, ние оказваме консултантски услуги в следните области:

  • Селско стопанство - консултираме дружествата за режима на хранене и състава на храната, за лечението на стомашно-чревните нарушения и другите видове лечение.
  • Химическа и хранителна промишленост - консултации в областта на разработването и производството на продукти, както и за обработката на отпадъци в хранителната промишленост.
  • Опазване на околната среда - предлагаме решения за рециклиране и разлагане на отпадъците от суб-продукти. Имаме експертен опит с дружества в хартиената, дървообработващата и хранителната промишленост.