Анализи

 

Основни анализи, провеждани от лабораторията:
 1. Анализ на влажността и съдържанието на сухо вещество на различни материали с различен състав.
 2. Анализ на съдържанието на органичното вещество (пепел).
 3. Анализ на съдържанието на суров протеин и протеинови фракции.
 4. Анализ на минералното съдържание:фосфор, калций, калий, сяра, натрий, хлориди, подробно изследване за метали и т.н.
 5. Анализ на съдържанието на неутрално-изчистващи влакна (NDF) от клетъчната стена в сегменти от растителни проби.
 6. Анализ на съдържанието на киселинно-изчистващи влакна (ADF) от клетъчната стена в сегменти от растителни проби.
 7. Анализ на съдържанието на киселинно-изчистващ лигнин (ADF) (Лигнин) от клетъчната стена в сегменти от растителни проби.
 8. Анализ на смилаемостта, разграждането и разтворимостта на фуражи за преживни животни (сухо вещество, органично вещество и други фуражни компоненти) в истински и симулиран стомах на крава, оценка на енергийността.
 9. Анализ на смилаемостта, разграждането и разтворимостта на общ протеин в истински и симулиран стомах на крава. In-Situ тестване.
 10. Анализ на смилаемостта, разграждането и разтворимостта на NDF в истински и симулиран стомах на крава. In-Situ тестване.
 11. Анализ на съдържанието на нитрати Nitrates content analysis.
 12. Изследване за метали (изследване с индуктивно свързана плазма (ICP) в сътрудничество с лабораторията на Bactochem).
 13. Анализ на микотоскини и токсини.
 14. Летливи мастни киселини в силажи (ЛМК, млечна киселина, оцетна киселина, пропионова киселина, маслена киселина).